• nl
  • tr

Kosten

Wij werken zowel op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) alsmede op basis van een uurtarief. Indien u niet aan de eisen voldoet om voor een toevoeging in aanmerking te komen, zullen wij samen met u een prijsafspraak maken. In overleg met u zullen we besluiten om bijvoorbeeld op uurbasis te rekenen of op basis van een pakket-prijs. Zelf vinden wij het echter prettiger werken, als wij met onze cliënten een algehele pakket-bedrag vaststellen. De hoogte van het vaste bedrag is afhankelijk van de soort zaak, de omvang van de zaak, of er wel of geen procedure gevoerd dient te worden en hoeveel tijd er ongeveer mee gemoeid zal zijn.

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, is afhankelijk van uw inkomen en financiële draagkracht. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, http://www.rvr.org/, kunt u aan de hand van een tabel zelf beoordelen of u eventueel in aanmerking komt voor een toevoeging. Bent u het echter niet eens met de beslissing van de Raad? Dan is het mogelijk om hiertegen bezwaar aan te tekenen.

 

 

HighTrust_LC

Nederlandse Orde van Advocaten

VvA

© 2019 - Advocatenkantoor Aksu | Website by Donkeys & Co.